Customer Feedback

CODE :

ประสบการณ์การเข้าพักที่ Lan Na Wild
เพื่อให้เราได้นำไปพัฒนาให้ดีตามความคาดหวังของท่านได้เต็มที่


สิ่งที่ท่านชอบจากการมาพักผ่อนที่นี่
( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

สิ่งที่ท่านอยากให้เราปรับปรุง / พัฒนา
( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือสิ่งที่ท่านอยากให้เรามีบริการในอนาคต
ขอขอบพระคุณอีกครั้งที่ท่านได้เลือกมาพักผ่อนกับ Lan Na Wild
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกครั้งในอนาคต
ขอแสดงความนับถือ
ชรัฐ ตามไท
กรรมการผู้จัดการ